VFU och Lärarutbildningen: Rigid och stelbent

Idag var det min sista dag på VFU:n, för denna gången, och jag ställer mig själv fortfarande samma fråga, vad är poängen? Mot bakgrund av att jag har arbetat som lärare under de sista fyra åren, arbetar i nuläget 55 % som historielärare, kan jag helt ärligt påstå att praktiken ger mig väldigt lite.

Det är så klart inte totalt meningslöst i ljuset av att lärarlaget består av mycket trevliga och kompetenta individer, och att min handledare bidrog till en både trevlig och informationsrik vistelse. Med andra ord fanns det onekligen nya saker att lära sig. Men om jag hade lärt mig mindre, av att vistas under samma period, på min nuvarande arbetsplats, ja, det är frågan?

Det ter sig egendomligt att personalen på Lärarutbildningen i Malmö är så pass rigida i sin hantering av  praktikperioden. Jag förstår poängen för de lärarstudenter som inte har någon erfarenhet av läraruppdraget, men för de som har det kan det tänkas att dessa individer hellre hade utnyttjat tiden på ett mera produktivt sätt. Även när man frågade VFU-ansvariga om möjligheter att göra sin praktik på skolan som man normalt arbetar på, fick man ett blankt NEJ.

Som lärare får man tidigt lära sig, både under sin utbildning och sin karriär, att en av våra viktigaste arbetsuppgifter är att vara flexibla.

Vi måste anpassa oss efter situationen och eleverna. Är det då inte egendomligt att Lärarutbildningen, generellt, har svårt att följa ett liknande spår?

Jesper Shuja 

Heltidsarbetande lärare och obetald praktik?

Tidigare har jag varit inne på vad som utgör en ”bra” lärare, vare sig han/hon har en formell utbildning eller inte (Länk). Det jag funderar över idag är VFT (Verksamhetsförlagd tid, praktik), och ”vi” som ännu inte har avslutat vår lärarutbildning men trots det arbetar fulltid som lärare. Om vi nu väljer att avsluta utbildningen vid sidan av vår lärartjänst, hur fungerar det med VFT?

När jag har diskuterat denna fråga med olika individer har jag fått uppfattningen att vi väntas göra vår praktik som en ”vanlig” lärarstudent, nämligen arbeta utan betalning. Detta tycker jag är egendomligt, i ljuset av att det finns en viss skillnad mellan en oerfaren lärarstudent och en lärarstudent som har varit i branschen under flera år.

Det är en sak att sitta och plugga på kvällar eller helger, men att arbeta fulltid, och oavlönat, som vi förväntas göra, innebär i praktiken att vi måste ta tjänstledigt från vårt fulltidsarbete. Källan till vår kapacitet att ställa fram mat på bordet och betala våra räkningar. Många av oss har säkerligen familj och en salig röra av ”saker” som vi ansvarar för. Om vi nu förväntas att godtyckligt acceptera detta, är lika som att få en smäll i nyllet med argumentet att vår erfarenhet inte har något värde.

Hur löser vi en sådan fråga realistiskt? Finns det redan lösningar som jag inte är införlivad med?

Jesper Shuja

%d bloggare gillar detta: