Ex-president Clinton, barnens hälsa och Sojamjölk

Under snart 10 år har jag gjort ett aktivt val att leva mitt liv  som vegetarian, de bakomliggande orsakerna från början hade sin grund i filosofin och moraliska värderingar. Under årens lopp har man kontinuerligt blivit uppmärksammad av både media och forskningsvärlden att en vegetariskbaserad livsstil har, ur ett hälsoperspektiv, många gynnade egenskaper. Bl.a. har American Dietetic Associations (USA:s främsta dietorganisation)  forskare kommit fram till att människor som väljer aktivt en vegetarisk livsstill lyckas, på ett stort sätt, reducera riskerna för att drabbas av flertalet olika sjukdomar, för att inte tala om mängden av olika cancersorter som man har större chans att undslippa (Rapporten). Självfallet finns det inga garantier då cancer m.fl. har fler än enbart dietgrundade faktorer som ligger bakom.

Men det intressanta är att denna rapport även talar emot den generella myten om att en vegetarisk kost inte är bra för småbarn. Tvärtom skapar en växtbaserad kost gynnsamma förutsättningar för det det lilla barnet och dess välmående i framtiden, men det är viktigt att föräldrarna har tillräckliga kunskaper så att barnet verkligen får allt han/hon behöver. (Ett annat problem är även alla de gifter som används i köttindustrin som lär påverka hur barn utvecklas. För mer info se här.)

På senare tid har jag funderat över den veganska livsstilen, då man utesluter allt som härstammar från djurriket, ägg, mjölk, smör och ost m.fl. Tidigare, men även än idag, har jag känt att detta val är att dra det för långt då jag är av uppfattningen att ett visst utbyte mellan människor och djur är enbart ”naturligt” och även något vackert (då man gärna romantiserar ”verkligheten”). Likväl hör man mer och mer diskussioner kring att de djur som enbart används för att mjölka, eller lägga ägg, att även dem utsätts för horribla förhållanden. Det finns även de veganer som menar på att dessa djur har det ännu värre än de djur som slaktas (en diskussion för en annan gång).

I anknytning till detta finns det nu även mer forskning som tyder på att den veganska dieten främjar hälsan desto mer än den vegetariska (står nog även i rapporten). Median har uppmärksammat att förre detta president Bill Clinton har gått och blivit vegan på senare år, då hans främsta experter har starkt rekommenderat denna livsstill p.g.a. återkommande problem med hjärta och kärl. När en av tidernas mäktigaste män får ett liknande råd, då är det inte lätt att enbart avfärda det veganska konceptet.

Då jag ännu inte är redo att fullt ut följa det veganska levendet, har jag funderat över hur  jag kan bidra till att djuren får det bättre men även att själv ska få ett personligt renare samvete parallellt med att jag främjar min hälsa, har jag valt ta några måttliga steg för att bidra med något. Med tanke på att jag dricker tämligen mycket mjölk och äter en hel del fil, har jag nu valt att testa under en period att ersätta både mjölken och filen med sojabaserade alternativ.

Trots allt byggdes inte rom på en dag!

Jesper Shuja

 

%d bloggare gillar detta: