Musiksmak och generaliseringar

I ett tidigare inlägg diskuterade jag människans olika musiksmak. Särskilda individer älskar hård rock och andra föredrar salsamusik etc. Men det är inte enbart att vi alla dras till olika toner, tämligen ofta är det nog lätt hänt att vi bygger upp föreställningar om vad han/hon lyssnar på för musik, alltså det handlar om identitet, men en identitet som vi pålägger en annan.

Vi ser på en annan individ, ser på deras klädsel, hårstyle, kroppsutsmyckningar av diverse sorter, och utan att veta vem denna individ är, är det sannolikt att flertalet av oss skulle skapa oss en föreställning av vem denna enskilda varelse är. Som ni säkert redan listat ut nuddar jag vid konceptet stereotypisering, eller med andra ord generalisering.

Ordet stereotypisering (ett begrepp som myntades av psykologen Walter Lippmann på 1920-talet) är något som idag ofta förknippas med något negativt. En stigmatisering som har hämtat kraft från forskningsvärlden och massmedian, och inte sällan utan anledning. Men begreppet i sig själv betyder enbart att människans hjärna förenklar sin omgivning i hopp om att ha möjlighet att bearbeta en alltför komplicerad värld. Detta är något som vi alla gör och är fullt naturligt.

Det blir enbart ett problem när vi medvetet väljer att se på en person ur ett generaliserande perspektiv och håller det för ”sanning”, utan att reflektera. I ett försök att demonstrera människans unikhet, med en skämtsam ton, har ni här ett film klipp från filmen White Chicks (2004):

Jesper Shuja

%d bloggare gillar detta: