Gott nytt 2014: Make it so

Då var första dan på det nya året här och jag vill passa på att önska er alla ett Gott Nytt år! Kom ihåg: Vill ni att året ska kantas av förändring och glädje, så låt det då ske!

2014-make-it-so

 

Jesper Shuja 

Interaktion: Idag med sociala medier och internet, men hur ser morgondagen ut?

Jag sitter och funderar på blogg fenomenet och och hur många av oss idag interagerar med varandra. Idag har vi möjlighet att diskutera nästan vad som helst mellan himmel och jord utan att vara i närheten av varandra, med människor vi aldrig möt eller kanske aldrig kommer att träffa. Det är en fantastisk möjlighet för människor som har särskilda intressen, men ingen att diskutera dem med i sin närhet. Jag kan använda mig själv som exempel, jag har ett stort intresse för historia och Star Trek, men ett fåtal individer i min direkta omgivning finner dessa ämnen intressanta. Med hjälp av sociala medier och bloggandet öppnas en helt ny värld med nästan oändliga valmöjligheter. Det är ett sätt att utbyta tankar och idéer som aldrig förr.

Men ur ett historiskt perspektiv är detta med sociala medier och bloggandet relativt nya fenomen, för att inte tala om internet i sig själv. Jag uppskattar att de flesta av oss inte har haft personlig tillgång till internet förrän tills cirka 10-15 år sedan, i alla fall inte i den utsträckning som gör sig gällande idag. 10-15 år, ur en historisk aspekt, ter sig vara en droppe i havet. Tankarna som smyger sig på mig är hur denna interaktion mellan människor kommer att se ut  om 20-30 år, 50 år eller även om 100 år? Sociala medier och internet kan tänkas vara en naturlig del av vår vardag i vår egen samtid, men det finns inga garantier att dessa fenomen existerar om 100 år. Det finns flera historiska exempel där effektiv och ”modern” teknologi har försvunnit och glömts bort p.g.a. olika tragiska händelser i människans episka berättelse, för att flera århundraden senare dyka upp på nytt.

Vad siar ni om de sociala mediernas och internets framtid? Kommer vi att interagera med varandra på ett annorlunda sätt i framtiden?

 

Jesper Shuja 

Stark Trek: På väg att bli verklighet?

Om det inte redan har varit uppenbart med tanke på tidigare inlägg, är jag en gedigen Trekkie, alltså en person som älskar Star Trek. Under nästan 2 decennier har jag slaviskt följt de olika serierna och filmerna. Detta har i sin tur bidragit till att när ny teknik introduceras i vår egen lilla moderna värld, har jag upplevt dessa framsteg som helt naturliga, nästan som de alltid funnits med. iphonen och ipaden blev givetvis direkt intressanta då de påminde om Star Trek världens s.k. Tricorder os

 

Något som säkert har fascinerat de flesta Trekkies är rummet där fantasi blir till verklighet, s.k. Holodeck. I detta unika rum kan en individ skapa vilken verklighet som helst, så länge datorn får tillräckligt med information. Du kan återskapa en stad, en historisk plats, ett café etc. Möjligheterna begränsas enbart utifrån din egen fantasi. Det är även möjligt att återskapa människor och mat, som även känns verkliga vid taktil beröring. Grundtanken bakom teknologin baseras på ljus som på något vis kombineras med varandra.

Jag förmodar att detta för många låter som ren Science fiction, något som gör sig bäst hemma i böcker och i filmer, eller? Tanken bakom dessa holografiska framtida teknologier kan redan nu bli en verklighet. I Japan har man tagit fram basala hologram som man kan röra vid (teknologi som får oss att uppfatta hologrammet som konkret, alltså äkta) och som samtidigt reagerar på vår beröring. Även om detta endast rör sig om det mest grundläggande stadiet är det en början som kan leda till så mycket mer. Forskarna bakom projektet menar på att denna teknologi kan användas i sjukhusområde, där smittorisk vid beröring kan vara ett problem. T.ex. skulle man nu ha möjlighet att använda sig av virtuella knappar till skilland från ”riktiga”, vilket skulle innebära en smittofri situation.

Lått oss se var framtiden härnäst kommer att leda oss! ”The sky’s the limit”, or is it?

Jesper Shuja

Vänner, Star Trek och Personlig utveckling

Då börjar kvällen gå till ända, men en trevlig kväll med gott sällskap har jag fått erfara. Ibland glömmer man bort de saker i livet som betyder så mycket för ens välmående, goda vänner och intressanta diskussioner hör till några av de viktigaste.

Kvällens diskussioner behandlade en mängd olika ämnen, allt från akademiska studier, karriärval och trivsel på jobbet till olika trosuppfattningar och vikten av tolerans för de som inte delar samma tro. Ett intressant tema under sluttampen av kvällen var diskussionerna som kretsade kring olika TV-serier, varav Star Trek diskuterades flitigt.

För mig har Star Trek länge haft en stor inverkan på mitt liv. Jag började följa Star Trek The Next Generation när jag var endast en liten parvel på 16 år. Under de kommande åren följde jag serien slaviskt. Men för mig handlade inte mitt stora Star Trek intresse endast om kärleken för Sci Fi, utomjordingar, rymdäventyr och massa annat spännande. Det var filosofin bakom serien som väckte mitt intresse. Tämligen snabbt insåg jag att serien hade ett djup som sträckte sig långt förbi de traditionella serierna på dumburken.

20111227-233315.jpg

De olika temana som serien behandlade hade alla ett gemensamt grunddrag, nämligen människans potential för att utvecklas till något bättre. Flera av delarna tog upp olika dilemman som vi som människor dagligen får ta oss an. Detta påverkade mig med en sådan kraft vilket följaktligen bidrog till att jag ville utvecklas som människa, därav valde jag att satsa på utbildning, något som jag dessförinnan hade förlorat hoppet om. Jag började studera på folkhögskola för att ta igen det som jag tidigare hade missat för att slutligen hamna på universitet och högskola. Än idag anser jag att personlig utveckling är en av de mest vitala saker som bidrar till meningen med livet, vare sig man väljer en akademisk framtid eller inte. Den uppfattningen har jag erhållit av bl.a. Star Trek.

Hur har Star Trek eller någon annan serie eller film påverkat dig?

Här får vi ett smakprov från Kapten Jean-Luc Picards visdom. Vad utgör definitionen för en självmedveten varelse? Hur avgör vi det?:

Jesper Shuja

%d bloggare gillar detta: