Interaktion: Idag med sociala medier och internet, men hur ser morgondagen ut?

Jag sitter och funderar på blogg fenomenet och och hur många av oss idag interagerar med varandra. Idag har vi möjlighet att diskutera nästan vad som helst mellan himmel och jord utan att vara i närheten av varandra, med människor vi aldrig möt eller kanske aldrig kommer att träffa. Det är en fantastisk möjlighet för människor som har särskilda intressen, men ingen att diskutera dem med i sin närhet. Jag kan använda mig själv som exempel, jag har ett stort intresse för historia och Star Trek, men ett fåtal individer i min direkta omgivning finner dessa ämnen intressanta. Med hjälp av sociala medier och bloggandet öppnas en helt ny värld med nästan oändliga valmöjligheter. Det är ett sätt att utbyta tankar och idéer som aldrig förr.

Men ur ett historiskt perspektiv är detta med sociala medier och bloggandet relativt nya fenomen, för att inte tala om internet i sig själv. Jag uppskattar att de flesta av oss inte har haft personlig tillgång till internet förrän tills cirka 10-15 år sedan, i alla fall inte i den utsträckning som gör sig gällande idag. 10-15 år, ur en historisk aspekt, ter sig vara en droppe i havet. Tankarna som smyger sig på mig är hur denna interaktion mellan människor kommer att se ut  om 20-30 år, 50 år eller även om 100 år? Sociala medier och internet kan tänkas vara en naturlig del av vår vardag i vår egen samtid, men det finns inga garantier att dessa fenomen existerar om 100 år. Det finns flera historiska exempel där effektiv och ”modern” teknologi har försvunnit och glömts bort p.g.a. olika tragiska händelser i människans episka berättelse, för att flera århundraden senare dyka upp på nytt.

Vad siar ni om de sociala mediernas och internets framtid? Kommer vi att interagera med varandra på ett annorlunda sätt i framtiden?

 

Jesper Shuja 

Facebook: Big Brother’s högra arm eller ett hjälpmedel?

På senare tid har det titt som tätt dykt upp debatter kring detta med sociala medier och förmyndartendenser. Det finns de som menar på att Facebook är delaktiga i bevakningen av vanliga medborgare. Med andra ord finns det dem som är av uppfattningen att Facebook m.fl. är s.k. Big Brother’s (storebrorssamhälle) högra arm.

Jag är den första att medge att jag inte har tillräckliga kunskaper för att avgöra om det finns någon ”sanning” bakom liknande kritik, men visst låter det troligt. Det korta klippet som presenteras nedanför väcker givetvis en del oro. I den anklagas Facebooks ägare Mark Zuckerberg (bilden) för att, till nästan vem som helst, sälja information till högstbjudande. Organisationer som CIA och FBI (SÄPO i Sverige) kan få ta del av information beträffande om du går med i en demonstration, polis informeras om något misstänksamt visar sig i din logg och slutligen kan diktatorer spåra oliktänkande med hjälp av den sparade informationen osv.

Utan tvekan är detta skrämmande tankar, om det finns någon grund i liknande kritik ter det sig inskränka på den personliga integriteten och vår individuella frihet. Men en annan sak som även alarmerar mig är att debatten ibland ter sig vara tämligen enkelspårig. För även om det uppenbarligen finns en hel del negativa aspekter med Facebook och dylika sociala medier, bör även de positiva aspekterna lyftas fram i hopp om att nyansera debatten, eller?

Det finns de individer som de facto är kriminella, att ha möjlighet att spåra upp dem i tid kan tänkas vara en positiv aspekt. Den arabiska vårens bedrifter med hjälp av bl.a. Facebook är något som inte borde försummas. Om någon person försvinner spårlöst (av olika anledningar) kan den sparade informationen förhoppningsvis vara till nytta, etc.

Mina sistnämnda funderingar ska inte på något vis tolkas som om jag försöker försvara ett förmyndarsamhälle, men jag anser att det är av stor vikt att inte bidra till en alltför skev bild av en komplicerad ”verklighet”. Med det sagt, kommer jag nästintill alltid att förespråka människans rätt till personlig frihet och okränkbarhet.

Vad är era funderingar?

The price of freedom is eternal vigilance

Jesper Shuja

%d bloggare gillar detta: