Skolelever och surfplattor: Adjö till skolböcker och välkommen miljötänk?

Det finns en het debatt kring skolelever och skrivinlärning. I Sollentuna testar man en ny radikal utveckling där det låter så här:

Först i tvåan får eleverna papper och penna och skolböcker är snart ett minne blott. År 2013 ska alla elever i Sollentuna ha surfplattor och datorer i stället för läromedel. ”Jämfört med övriga samhället ligger skolan i bakvattnet”, säger skolpolitikern Maria Stockhaus (M).

Stockhaus menar vidare att den pedagogiska metoden med att skriva sig till läsning är en väl beprövad teknik.

Barn saknar finmotoriken och har svårt att skriva snyggt med penna. I stället för att sitta och traggla är det lättare att trycka på tangenterna och tangenter som dessutom är ljudande. Datorn ger eleven omedelbar och individuell feedback på ett sätt som läraren aldrig kan ge alla samtidigt…

Som bekant anser Stockhaus att skolböckerna snart kan ha förverkat sin funktion. Skolpolitikern gör oss uppmärksamma om att skolböcker kan innehålla fel, och att med hjälp av internet kan eleverna nå fram till allt fler källor. Om jag uppfattar henne korrekt är hon inne på att läroböcker ofta blir omoderna men fortsätts användas. Med hjälp av internet kan eleverna kontinuerligt uppdateras med den senaste infon.

Det finns en sådan kraft i tekniken, det blir som en upptäcktsfärd och gör att barnen tycker att det är roligt att lära sig saker.

Självfallet är inte alla lika imponerade av detta nytänk, i alla fall inte Jan Björklund. Han reagerade kraftigt:

– Jag studsade till när jag läste tidningen. Jag har inga invändningar mot att man använder datorer tidigt. Men om man tänker ersätta böckerna fullt ut med digitala hjälpmedel, då är man fel ute.

Björklund är även av den stora övertygelsen att lära sig att skriva för hand är av störst vikt. Han poängterar att framtiden inte kommer skilja sig från idag, kunskaper såsom att skriva och att räkna kommer att vara av lika stor betydelse. Han lyfter även fram att man inte kan ha med sig datorer överallt. Personligen håller jag inte med honom i den frågan, mot bakgrund av att dagens surfplattor är ypperliga på resande fot. Även en rimlig tanke är att i framtiden lär dessa vara ännu smidigare att ha med sig.

Men i all denna diskussion är det en aspekt som tyckts ha glömts bort, nämligen miljöaspekten. Att trycka upp fler och fler läroböcker lär ha en fortsatt negativ påverkan på klimatet. Skogsbruket och pappret? Tryckeriprocessen och ytbehandlingar av tryckta ytor? Transporterna? De svenska pekböckerna lär tryckas i Kina som även det påverkar klimatet negativt, kanske inte lika mycket här, men ändå. (Se info)

Om alla eleverna hade surfplattor av olika slag, hade inga lärare behövt kopiera längre. Det spar både tid, pengar och miljö. Det finns säkerligen en hel rad med positiva aspekter som jag glömmer bort. Det talas massor om s.k. Grön Flagg skolor. Kanske detta är en aspekt som borde lyftas fram?

Men om miljötänket inte börjar i skolan, var börjar vi då?

(Besök gärna Tysta Tankar och Pluraword för mer åsikter.)

Jesper Shuja 

%d bloggare gillar detta: