Pensionsdebatten och invandringens betydelse

Något som har förbisetts i pensionsdebatten är invandringens betydelse. Kanske är det så att invandringen kan bidra med att vi kan behålla vår nuvarande välfärdsnivå, i alla fall om vi ska rätta oss efter Karin Zelano, samordnare för FORES migrationsprogram:

Fredrik Reinfeldts utspel om att svenskarna måste vara beredda att arbeta upp till 75 års ålder har mötts av starka reaktioner (DN 2012-02-07). Men förvånansvärt nog bortser de allra flesta från de politikområden som borde vara en självklarhet i sammanhanget: migrations- och integrationspolitiken.

Zelano lyfter fram att Sveriges befolkningstillväxt lär mer eller mindre bromsas upp vid 2030, och då är invandringen ett måste:

Det räcker att kasta en blick på Sveriges befolkningspyramid för att se vilken roll invandringen spelar för befolkningstillväxten i allmänhet och storleken på den arbetande delen av befolkningen (åldrarna 20-64 år) i synnerhet. Enligt SCB:s befolkningsframskrivningar är det i stort sett bara invandringen som bidrar till befolkningsökningen efter 2030. Tvärtemot vad debatten ofta ger sken av behöver Sverige arbetskraft av ett slag som den nuvarande befolkningen inte förmår fylla, oberoende om fler kommer i arbete eller inte.

Vidare berättar hon att:

Inte minst råder det brist inom högkvalificerade välfärdsyrken som läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Att rekryteringen av högutbildad arbetskraft riskerar att förvärra redan fattiga länders situation, är en invändning utan stöd i forskningen. Tvärtom kan positiva sidoeffekter bidra till ökat välstånd i ursprungsländerna. Och visst blir också invandrade personer äldre och behöver vård. Men den demografiska förstärkning som invandringen innebär kan under en övergångsperiod dämpa de värsta effekterna av en åldrande befolkning genom att befolkningspyramiden jämnas ut något.

Avslutningsvis påpekar hon att det är viktigt att vi har ett väl fungerande system som tar hand om invandrarns kompetens:

…för att invandringen ska vara en del av lösningen på framtidens försörjningsdilemma krävs politiska åtgärder för att ta tillvara kompetensen hos de personer som vill flytta hit, främst genom en effektivare integration av utrikesfödda på arbetsmarknaden. 

Jag tycker att Zelanos diskussion bidrar med lite nyansering i debatten. Frågan jag ställer mig själv är just varför de olika partierna har varit tysta på denna mycket viktiga punkt?

(Se även DN:Socialdemokratin måste utforma en ny arbetslinje)

Jesper Shuja 

Och om jag inte vill pensioneras vid 65?

Pensionsdebatten fortskrider varav folk och politiska partier har en hel del skilda åsikter (Vill du få en kort översikt kring var de olika partierna ställer sig i frågan? Klicka här). Fredrik Reinfeldts idé om att förhöja pensionsåldern till 75 har minst sagt chockerat en del, det finns sprängkraft i hans infall.

Personligen vet jag inte var jag ställer mig i debatten, men jag ser ett problem i hur omgivningen tenderar att låta debatten bli ensidig. Just därför finner jag en frisk fläkt i Per Gahrton, ordförande i tankesmedjan Cogito. För 40 år sedan forskade han i frågan om rörlig pensionsålder. Han efterlyser en lite mera nyanserad bild av statsministerns utspel:

Tänk om Reinfeldt inte menar att alla ska tvingas jobba tills de fyller 75. Tänk om han menar att alla ska ha rätt att jobba till 75! Det vill säga att avgångsskyldigheten tas bort. Den idén är alltför viktig för att slaktas av den rödgröna oppositionen bara för att den tas upp av en moderat statsminister.

Han tar upp den mycket viktiga frågeställningen kring varje individs rätt att välja. Om inte alla vill pensionera sig när de är 65, eller bli tvingade när de är 67, ska de då inte ha möjlighet att bestämma det själva? Enligt artikeln har Sverige ett förflutet med åldersdiskriminering:

I detta avseende är faktiskt EU progressivare än Sverige. Enligt ett direktiv från 2000 förbjuds åldersdiskriminering och Sverige har fått kritik för att inte genomföra detta tillräckligt tydligt.

Rätten att välja borde vara självfallet i ett demokratiskt samhälle. Vill du pensioneras redan vid 60 bör det vara din rättighet. Samtidigt bör man bli varse om att ett sådant val leder till mindre inkomst i ljuset av dagens ekonomiska system. Lika viktigt är det att få lov att fortsätta arbeta efter 67 om du som individ mår bra av det.

Jag funderar över om alla ens vill pensionera sig?

 

Jesper Shuja

%d bloggare gillar detta: