Intelligens och vegetarianer: Finns det ett samband?

Kan det finnas ett samband mellan intelligens och folk som väljer att bli vegetarianer? Det ter sig finnas ett samband om vi rättar oss efter en forskningsrapport som utförts i England:

Ju intelligentare ett barn är, desto större är sannolikheten för att det blir vegetarian som vuxen. Slutsatsen drar brittiska forskare vid University of Southampton efter att ha studerat 8179 personers livsstil. Alla personer fick sin intelligenskvot mätt som tioåringar och blev nu ombedda att berätta om sina kostvanor. Sammanlagt 365 deltagare berättade att de var vegetarianer, och dessa deltagare hade en markant högre intelligenskvot som tioåringar. Den nya upptäckten kan bidra till att förklara varför intelligenta, välutbildade människor ofta är friskare, vilket flera undersökningar påvisat. Vegetarianer drabbas mer sällan av för högt blodtryck, för högt kolesterolvärde och hjärtkärlsjukdomar.

Det är roligt att se att mina egna gamla fördomar backas upp av modern forskning.

Albert Einstein lär ha sagt följande:

Nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet.

Jag funderar över om man själv måste vara vegetarian för att tro på detta samband?

Källor: Illustrerad Vetenskap, Nyfiken vital, BBC News, IVU

Jesper Shuja 

%d bloggare gillar detta: