Behöver polisen reformeras?

I ljuset av problematiken i Malmö, och säkerligen på annat håll, diskuterar man nu om en omstrukturering av poliskåren. Hittills har strukturen varit uppdelad mellan olika distrikt, 21 stycken om jag inte misstar mig. Enligt kritikerna har detta system varit ineffektivt vilket kan ha bidragit till att utredningsmöjligheter försämras, ett system som är en kvarleva sedan 1965. (Se TV4 nyheterna, ca 9 minuter in i programmet)

Kriminologen Leif GW Persson, känd från bl.a. Efterlyst, var med i senaste Kvällsöppet där han hårt kritiserade polisens sätt att hantera vardagsbrott. Han menar på att:

polisens inställning och utredningsarbete när det gäller vardagsbrott brister stort. Omkring 1,1 miljoner vardagsbrott i Sverige anmäls till polisen per år, 16 procent av dem klaras upp. Varför löser inte polisen fler vardagsbrott?

I ljuset av detta blir det uppenbart att polisen inte enbart brister i arbetet med den tunga kriminaliteten, utan den är även synlig på andra håll. Enligt DN har mer resurser och nya miljardbelopp inte lett till mer framgång. Kanske är en omstrukturering något att eftersträva?

Tanken är nu att man ska slå samman alla distrikten till en polismyndighet med ett huvudkontor. Enligt förespråkarna skulle detta effektivisera systemet genom att det skulle bli lättare att delegera arbetsuppgifter, mindre omkostnader och allmänt en bättre administration.

Jag funderar över om detta kommer leda till att vi får synliga resultat?

 

Jesper Shuja 

 

%d bloggare gillar detta: