Pensionsdebatten och invandringens betydelse

Något som har förbisetts i pensionsdebatten är invandringens betydelse. Kanske är det så att invandringen kan bidra med att vi kan behålla vår nuvarande välfärdsnivå, i alla fall om vi ska rätta oss efter Karin Zelano, samordnare för FORES migrationsprogram:

Fredrik Reinfeldts utspel om att svenskarna måste vara beredda att arbeta upp till 75 års ålder har mötts av starka reaktioner (DN 2012-02-07). Men förvånansvärt nog bortser de allra flesta från de politikområden som borde vara en självklarhet i sammanhanget: migrations- och integrationspolitiken.

Zelano lyfter fram att Sveriges befolkningstillväxt lär mer eller mindre bromsas upp vid 2030, och då är invandringen ett måste:

Det räcker att kasta en blick på Sveriges befolkningspyramid för att se vilken roll invandringen spelar för befolkningstillväxten i allmänhet och storleken på den arbetande delen av befolkningen (åldrarna 20-64 år) i synnerhet. Enligt SCB:s befolkningsframskrivningar är det i stort sett bara invandringen som bidrar till befolkningsökningen efter 2030. Tvärtemot vad debatten ofta ger sken av behöver Sverige arbetskraft av ett slag som den nuvarande befolkningen inte förmår fylla, oberoende om fler kommer i arbete eller inte.

Vidare berättar hon att:

Inte minst råder det brist inom högkvalificerade välfärdsyrken som läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Att rekryteringen av högutbildad arbetskraft riskerar att förvärra redan fattiga länders situation, är en invändning utan stöd i forskningen. Tvärtom kan positiva sidoeffekter bidra till ökat välstånd i ursprungsländerna. Och visst blir också invandrade personer äldre och behöver vård. Men den demografiska förstärkning som invandringen innebär kan under en övergångsperiod dämpa de värsta effekterna av en åldrande befolkning genom att befolkningspyramiden jämnas ut något.

Avslutningsvis påpekar hon att det är viktigt att vi har ett väl fungerande system som tar hand om invandrarns kompetens:

…för att invandringen ska vara en del av lösningen på framtidens försörjningsdilemma krävs politiska åtgärder för att ta tillvara kompetensen hos de personer som vill flytta hit, främst genom en effektivare integration av utrikesfödda på arbetsmarknaden. 

Jag tycker att Zelanos diskussion bidrar med lite nyansering i debatten. Frågan jag ställer mig själv är just varför de olika partierna har varit tysta på denna mycket viktiga punkt?

(Se även DN:Socialdemokratin måste utforma en ny arbetslinje)

Jesper Shuja 

Om Shuja
Mitt namn är Jesper Shuja. Är utbildad lärare och arbetar på Folkhögskola inom ämnena Historia, Engelska och Samhälle. Utöver detta har jag även studerat på ett Mastersprogram i Historia.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: